La red Educación Pirineos Vivos os invita a descubrir y participar en la exposición nómada PIRIBUS Viaje al corazón de los Pirineos.

El objetivo de este viaje al corazón de los Pirineos es descubrir, compartir, mostrar y recomponer, junto con los habitantes, visitantes, jóvenes y adultos, el ADN de esta cordillera montañosa.

Pirinioak bizirik ingurugiroko Heziketarako sareak, ibiltari den PIRIBUS erakusketa ezagutzera eta bisitatzera gonbidatzen zaituzte.

Piriniotako bihotzera bidai honen helburua, mendikate honen DNA ezagutu, partekatu, erakutsi eta birmoldatzea da, biztanle, bisitari, gazte eta helduekin batera.

Conoce este gran espacio a través de su geología, historia, biodiversidad y humanidad

Pirinioak, lurralde geografiko paregabea, kultur eta natura aniztasun gunea, gure ondare komuna dira

Programa de actividades
Jardueren egitaraua

Pamplona / Iruña

12:00
Inauguración y visita exposición Piribus.
Piribus erakusketaren inaugurazioa.

17:00-19:00
Punto de información NILSA junto a Piribus
Piribus ondoan NILSAko informazio tokia.

18:00-20:00
BIODIVERSIDAD EN PAMPLONA
¿Qué fauna y flora convive en nuestro entorno? Servicio de Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Pamplona.
IRUÑEKO BIODIBERTSITATEA
¿Ze fauna eta flora mota bizi omen da gure ingurunean? Iruñeko udalaren 21 Agenda zerbitzua.

18:00-20:00
CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
Taller presentación.
NATUR INTERPRETAZIO ZENTROAK
Aurkezpen tailerra.

17:00-19:00
Punto de información NILSA junto a Piribus.
Piribus ondoan NILSAko informazio tokia.

18:30-20:00
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO?
Mesa redonda. Presentación acciones desarrolladas sobre Cambio climático en el Pirineo y Navarra. (PHENOCLIM, OPCC, NADAPTA, ADAPYR, KLINA, NaturClima).
ZER EGITEN ARI GARA KLIMA-ALDAKETARI BURUZ?
Nafarroan eta Pirinioan Klima aldaketarekin lotuta garatutako proiektuen aurkezpena:(PHENOCLIM, OPCC, NADAPTA, ADAPYR, KLINA, NaturClima…). Mahai Ingurua.

11:00 a 14:00
PYRENE TE ESPERA
Talleres familiares junto al Piribus. Ven, conoce, disfruta…
PYRENE ZAIN DUZU!
Familia tailerrak. Etorri, ezagutu, goza ezazu…

10:00 a 13:00
EL ARGA Y PIRINEOS
Visita Guiada al Batán de Villava y posterior paseo interpretativo por el Paseo del Arga hasta Pamplona.Necesaria inscripción previa en 619 404 894 o en piribusnavarra@gmail.com. Antes del 12 de mayo. Aforo máximo 10 personas.Actividad organizada con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
PIRINIOAK ETA ARGA IBAIA
Atarrabiako Pilategian bisita eta gero Arga ibilbidean zehar bisita interpretetiboa Iruñaraino.Aldez aurretik izena eman behar da 619 404 894 telefonoan edo piribusnavarra@gmail.com posta elektronikoan maiatzaren 12a baino lehen. Gehienezko kopurua 10 lagun.Iruñerriko Mankomunitatearekin antolatutako jarduera.

11:00-12:30
AVES DE LA TACONERA
Salida guiada para la identificación de aves por los jardines de la Taconera.Punto de encuentro: Piribus.Aforo máximo 12 personas.
TAKONERAKO HEGAZTIAK
Hegaztiak identifikatzeko ateraldi gidatua, Takonerako lorategien zehar.Topagunea: Piribus.Gehienezko kopurua 12 lagun.

18:00-20:00
VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y CIENCIA CIUDADANA
Presentación de proyectos. El cambio está en ti.
INGURUMEN BOLUNTARIOTZA ETA HERRITARREN ZIENTZIA
Proiektuen aurkezpena. Aldaketa zure baitan dago.

18:00-20:00
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
«Efectos del cambio climático en los Pirineos y en sus ecosistemas sensibles. Proyecto REPLIM» (UNA).
KLIMA-ALDAKETAREN ONDORIOAK
Hitzaldia. Klima-aldatekaren ondorioak Piriniotan eta bertako sentikorretako ekosisteman.REPLIM proiektuaren aurkezpena (NU).

18:00-20:00
NATURALEZA INCLUSIVA
“Cómo favorecer un medio ambiente inclusivo posibilitando la participación de personas con discapacidad”. CERMIN.
INGURUMEN INKLUSIBOA
“Nola erraztu ingurumen inklusiboa, desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzea ahalbidetuz”. CERMIN.

10:30-13:00
PIRINEO, UNA TIERRA CON FUTURO
Proyección documental “EKI.LIBRIO» y mesa redonda sobre el Pirineo.
PIRINIOA, ETORKIZUNEKO LURRALDEA
“EKI.LIBRIO” dokumentalaren emanaldia eta Pirinioari buruzko mahai ingurua.

11:00-14:00
PYRENE TE ESPERA
Talleres familiares junto al Piribus. Ven, conoce, disfruta…
PYRENE ZAIN DUZU!
Familia tailerrak. Etorri, ezagutu, goza ezazu…

10:00-13:00
EL ARGA Y PIRINEOS
Visita Guiada al molino de San Andrés y posterior paseo interpretativo por el Paseo del Arga hasta Pamplona. Necesaria inscripción previa en 619 404 894 o en piribusnavarra@gmail.com. Antes del 19 de mayo. Aforo máximo 10 personas.Actividad organizada con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
PIRINIOAK ETA ARGA IBAIA
Atarrabiako San Andres errotan bisita gidatua eta gero Arga ibilbidean zehar bisita interpretatiboa Iruñeraino. Aldez aurretik izena eman behar da 619 404 894 telefonoan edo piribusnavarra@gmail.com posta elektronikoan maiatzaren 19a baino lehen.Gehienezko kopurua 10 lagun. Iruñerriko Mankomunitatearekin antolatutako jarduera.

Talleres y punto de información: Piribus | Paseo de Sarasate.
Exposición de proyectos: sala C/ Descalzos 56, 2º piso (ascensor).
Aforo máximo: tanto en el Paseo Sarasate como en las charlas, 20 personas.
Agradecemos a todas las personas que colaboran desinteresadamente en este proyecto.

Informazio tokia eta Familia tailerrak: Piribus | Sarasate Pasalekua.
Proiektuen hitzaldiak: Descalzos kalea 56, 2. solairuko aretoan (igogailua).
Gehienezko kopurua: bai Sarasate Pasalekuan, bai hitzaldietan, 20 lagun.

Eskerrik asko proiektu honetan interesik gabe parte hartzen duten guztiei.

Información – Argibidea

Pamplona-Iruña

Fecha | Data
Del 10 al 23 de mayo de 2021.
Maiatzaren 10etik 23ra.

Lugar | Tokia
Paseo de Sarasaste.
Sarasateko Pasalekua.

Horario | Ordutegia
Lunes a sábado: de 11:00 a 12:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Domingo: de 11:00 a 14:00 h.
Astehelenetik larunbatera: 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik – 20:00etara.
Igandea: 11:00etatik – 14:00etara.

Información e inscripciones:

piribusnavarra@gmail.com

Argibidea eta izena ematea:

piribusnavarra@gmail.com

Entidades – Erakundeak

COFINANCIADORES · LAGUNTZAILEAK

COORDINACIÓN DE LA ETAPA · ETAPAREN KOORDINAZIOA